Bemutatkozás

A SZIKRA GYŰJTEMÉNY

Szikra István Több generációra visszamenőleg, az 1800-as évek közepétől őseim a Jászságban, ezen belül is legtöbben Jászberényben éltek és dolgoztak. Főleg kézművesként – mint kádár, borász, asztalos, cipész, kőműves, lakatos – tartották el népes családjukat. A kézi munkával előállított használati eszközök iránt mindig is élénken érdeklődtem, ezért nagyszüleim és szüleim a régi, még megmaradt tárgyakat rám hagyományozták.

A régi tárgyak gyűjtése mellett figyelmem egyre inkább szűkebb hazám, a Jászság képzőművészete felé fordult. A jászberényi ember különösen büszke az országosan is ismert Lehel kürtre, mint tárgyi emlékre és a Redemptiora, mint a Jászság összefogásának és példamutatásának máig ható nagy tettére. Számomra az előzőeken kívül a harmadik nagyon jelentős kulturális örökség a Jászság képzőművészete, ezen belül a festészete. Számos, jászsági képeket bemutató kiállítás megtekintése, és a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériával kialakított aktív együttműködés után, valamint a baráti beszélgetéseket követően egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy különleges képzőművészeti kincs van a környezetünkben, melyet össze kell gyűjtenem. Ezen elképzelésemet, mely közel 20 éve fogalmazódott meg, feleségem, Takács Edit nem csak támogatta, hanem gyűjtőmunkám tevékeny részese is lett. E gyűjtést illetően a barátaim és számos ismerős kezdettől fogva bátorított, hasznos tanácsokkal segítve a gyűjtemény kialakítását.

Mindenekelőtt B. Jánosi Gyöngyi festőművész baráti segítsége, tanácsai és műértése segítettek abban, hogy e kiváló jászsági festők alkotásait összegyűjthettük. Gyűjteményünk válogatásából rendezendő állandó kiállítás megszervezésére is őt kértem fel, melyet nagy örömömre elfogadott. Reméljük, hogy állandó kiállításunkkal méltó emléket állítunk a valaha itt született, itt alkotó, vagy e táj és az itt élő emberek megfestésével foglalkozó művészeknek. Szintén reméljük, hogy a Jászság festészetének szélesebb körű ismertségéhez mi is hozzájárulunk.

Szikra István